Certyfikaty Aluminumap
biuro@aluminiumap.com.pl
(42) 651 89 96
Certyfikaty systemów automatyki do bram i nie tylko
Certifications of automation systems for gates and more
Wszystkie sprzedawane przez naszą firmę produkty posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty,
dzięki którym mogą być udostępnione do dystrybuowania i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
All products in our offer are certified, tested and can be distributed and utilized in European Union.
Certyfikat Aliplast Aliplast certificate
POBIERZ PDF DOWNLOAD PDF
Certyfikat Nice Nice certificate
POBIERZ PDF DOWNLOAD PDF
Certyfikat Normstahl Normstahl certificate
POBIERZ PDF DOWNLOAD PDF
Certyfikat Somfy Somfy certificate
POBIERZ PDF DOWNLOAD PDF
Wszystkie certyfikaty są zgodne z Dyrektywą Maszyn 98/37/CE,
Zgodnie z Załącznikiem II, część B (oświadczenie zgodności producenta CE)
All certifications are compliant with Directive 98/37/CE on machinery,
according to the appendix II, part B (Manufacturer’s CE Compliance Statement)