Polityka prywatności Aluminumap
biuro@aluminiumap.com.pl
(42) 651 89 96
Polityka prywatności
Privacy policy
Dane osobowe tj. adresy email i numery telefonów przetwarzane są jedynie w firmie Aluminium Profilsystem.
Dane są przetwarzane w procesie udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zamówienia lub w celu udzielenia wsparcia z naszej strony. Dane będą wykorzystywane jedynie w celu, który został określony w momencie, w którym Państwo je do nas wysyłali. W dowolnej chwili, mogą Państwo zażądać informacji w odniesieniu do dotyczących Państwa danych, które przechowujemy. Dodatkowo, mogą Państwo zażądać zmiany, zablokowania dostępu do tych danych lub ich usunięcia.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Personal data (email addresses and telephone numbers) is used by Aluminium Profilsystem only to provide our services, in particular, for handling customers’ orders, mail and technical assistance purposes. Personal data will be used only as intended in customer's inquiry.
All stored personal data can be revealed at customer’s demand, including its modification, access denial and deletion.

This Privacy Policy is consistent with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 (RODO).